SPELREGELS:

De volgende regels zijn geldig op alle spelservers van Gladiatus.
Vind jij dat je onrechtmatig gestraft bent, neem dan a.u.b. contact op met het Support-team (van dit spel) op http://support.nl.gladiatus.gameforge.com/
Let er a.u.b. op dat uit databeschermingsoverwegingen het voor ons uitsluitend met de accounteigenaar mogelijk is verzoeken en klachten te behandelen over specifieke accounts. Dit kan pas na de juiste verificatie.

1. Multi-accounts & Gedeelde IP-verbindingen

Het is elke speler toegestaan om meerdere accounts op één en dezelfde server te onderhouden. Deze accounts moeten bij ons kenbaar gemaakt worden middels de ingebouwde spelfunctie. Dezelfde functie moet gebruikt worden wanneer verschillende spelers het spel gebruiken vanaf hetzelfde IP-adres. Multi-accounts en spelers die een IP-adres delen worden automatisch onderworpen aan een aantal beperkingen. Het omzeilen van deze beperkingen via andere spelers is niet toegestaan.

2. Accounts Delen

Het is niet toegestaan om je inloggegevens te delen met andere spelers.

3. Bugs Misbruiken

Het misbruiken en gebruiken van bugs en/of andere programmeerfouten is strikt verboden. Als een speler een bug ontdekt, worden zij geacht het support-team van het spel direct te informeren.

4. Bots en Scripts

Gebruikmaken van software of scripts om een voordeel te behalen ten nadele van andere spelers is niet toegestaan. Hieronder vallen o.a. het gebruik van bots, macro`s en andere vormen van geautomatiseerde scripts.

5. Bedreigingen aan de Persoonlijke Levenssfeer

Het uitdrukken van de intentie om ieder ander persoon kwaad te doen (spelers, teamleden of Gameforge-vertegenwoordigers) is strikt verboden.

6. Inhoud

De volgende inhoud is niet toegestaan op een aan Gladiatus gerelateerd platform:

  • beledigingen (dit omvat zowel duidelijke als verstopte taal(fragmenten) in profielen, namen, berichten, nieuws, gildenamen, gildeprofielen etc.) en ongewenst gedrag richting andere mensen
  • politieke of religieuze meningen, pornografische, racistische of extremistische opvattingen en uitdrukkingen van welke aard dan ook
  • spam en advertenties van elke niet aan Gameforge-gerelateerde bedrijven/organisaties of websites
Taal – Nederlands is de officiële taal op nl.gladiatus.gameforge.com, echter wordt Engels over het algemeen getolereerd.

Jezelf voordoen als een teamlid (Community Teamlid of Gameforge-medewerker) om valse informatie te plaatsen of andere gebruikers te bedreigen met sancties is verboden.

7. Algemene (Gebruikers) Voorwaarden

De Algemene (Gebruikers) Voorwaarden (of AGV) worden aangevuld met deze regels en moeten nageleefd worden.